Szanowny Kliencie

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję

Błędy medyczne - co warto o nich wiedzieć?

Błędy medyczne - co warto o nich wiedzieć?

W ciągu ostatnich lat, znacząco wzrosła świadomość pacjentów dotycząca ewentualnych błędów medycznych. Ma to związek nie tylko z większą wiedzą prawną społeczeństwa. Warto również pamiętać o kiepskim stanie publicznej służby zdrowia, który między innymi ze względu na przepracowanie lekarzy i pielęgniarek przyczynia się do wzrostu liczby błędów medycznych. Z punktu widzenia osoby poszkodowanej, przyczyny błędu medycznego oczywiście schodzą na plan dalszy. Najważniejszą kwestią jest bowiem fakt, że doszło do błędu, który skutkował pogorszeniem stanu zdrowia, kalectwem lub nawet śmiercią jakiejś osoby. Eksperci reprezentujący kancelarię prawną Warszawa wyjaśniają, jak w takiej sytuacji wygląda odpowiedzialność lekarza, innego pracownika placówki medycznej lub samego szpitala/przychodni za błąd medyczny. Opisywany temat jest bardzo złożony. Tym niemniej, warto przedstawić najbardziej ogólne zasady dochodzenia rekompensaty oraz pożyteczne informacje. 

Błąd medyczny i błąd lekarski to nie są identyczne pojęcia

W powszechnej świadomości takie określenia jak „błąd medyczny” oraz „błąd lekarski” bywają używane zamiennie. Warto jednak pamiętać, że błędy popełniają również inni pracownicy personelu medycznego (np. pielęgniarki oraz położne). Pod pojęciem błędu medycznego rozumiemy działanie lekarza lub innego pracownika służby zdrowia, który podejmuje decyzje sprzeczne z dostępnymi dla niego zasadami wiedzy oraz nauki medycznej. Ta definicja pochodzi z wyroku Sądu Najwyższego, który został wydany w 1955 roku (sygnatura akt IV CR 39/54), ale nadal jest jak najbardziej aktualna. Od błędu medycznego trzeba odróżnić zaniedbanie, które także jest przesłanką odszkodowawczą.   Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417) mówi natomiast o zdarzeniu medycznym, które jest związane z: zakażeniem pacjenta tzw. biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia pacjenta albo śmiercią pacjenta podczas pracy personelu medycznego.  Eksperci z kancelarii prawnej Warszawa zwracają uwagę, że zdarzenie medyczne to efekt niewłaściwego (niezgodnego z wiedzą medyczną) przeprowadzenia leczenia - w tym wykonania zabiegu operacyjnego lub zastosowania produktu leczniczego/wyrobu leczniczego. Przykładem zdarzenia medycznego jest także niewłaściwa diagnoza powodująca błędne leczenie lub opóźniająca podjęcie odpowiedniego leczenia. 

Kluczowe są terminy przedawnienia roszczeń pacjentów

Błędy medyczne mają swoją specyfikę związaną z faktem, że skutki negatywnych działań nie zawsze są widoczne od razu. Właśnie dlatego z punktu widzenia pacjenta bardzo ważną sprawą będą terminy przedawnienia roszczeń. W tym kontekście trzeba odwołać się do artykułu 442 indeks 1 kodeksu cywilnego. Wskazuje on, że pacjent ma 3 lata na złożenie pozwu dotyczącego błędu w sztuce lekarskiej lub zaniedbania.  Co ważne, wspomniany termin trzyletni nalicza się dopiero od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia bądź powinien się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności. Przepisy dodatkowo sygnalizują, że termin przedawnienia nie może być dłuższy niż 10 lat od daty zdarzenia wywołującego szkodę. W przypadku szkód wynikających ze zbrodni lub występku, roszczenie ulega przedawnieniu po upływie innego granicznego terminu - 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa.  Eksperci z kancelarii prawnej Warszawa dodatkowo przypominają o szczególnych zasadach dotyczących osoby małoletniej. Mianowicie, przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody nie może nastąpić wcześniej niż po dwóch latach od uzyskania przez nią pełnoletności. Warto nadmienić, że identyczne zasady związane z przedawnieniem dotyczą roszczeń o szkody spowodowane w ramach wypadku drogowego. 

Odpowiedni pozew musi przygotować prawny ekspert

Tematyka dotycząca błędów podczas leczenia i diagnozy jest dość skomplikowana. Właśnie dlatego odpowiednie pismo procesowe powinien przygotować ekspert prawny (np. prawnik Warszawa lub radca prawny Warszawa). Dokładnej analizy wymaga między innymi kwestia odpowiedzialności pracownika służby zdrowia (pod kątem cywilnym, karnym i zawodowym). Należy także ocenić, czy zasadne jest pozwanie placówki medycznej w związku z uchybieniami o charakterze organizacyjnym. Pierwszym etapem będzie jednak skompletowanie dokumentacji medycznej. Ekspert taki jak np. radca prawny Warszawa poradzi, co należy zrobić jeśli placówka medyczna odmawia dostępu do dokumentów. 

Zobacz również

Jak wygląda odpowiedzialność materialna pracownika?
Jak wygląda odpowiedzialność materialna pracownika?
Odpowiedzialność materialna pracownika to bardzo ważny temat. Wyjaśniamy, kiedy pracownik będzie musiał zapłacić swojemu pracodawcy za szkody.
Sankcja kredytu darmowego – na czym polega?
Sankcja kredytu darmowego – na czym polega?
Jakiś czas temu zdecydowałeś się na kredyt, jednak dostrzegłeś pewne nieprawidłowości w umowie kredytowej? A może masz wrażenie, że kredytodawca nie dopilnował istotnych formalności? Istnieje prawdopodobieństwo, że możesz odwołać się do sankcji kredytu darmowego!
Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną i ile to kosztuje?
Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną i ile to kosztuje?
Wiele osób chciałoby się dowiedzieć, jak przekształcić działkę rolną w budowlaną. Niestety, czasem będzie to mało opłacalne ze względu na koszty.