Szanowny Kliencie

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję

Jak dostać się do Policji (zasady i wymagania)?

Jak dostać się do Policji (zasady i wymagania)?

Praca w służbach mundurowych (np. Policji) oprócz odpowiedzialności i pewnych niedogodności cechuje się również niezaprzeczalnymi zaletami. Przykładem są przepisy emerytalne. Poza tym funkcjonariusze Policji otrzymują chociażby trzynaste wynagrodzenia oraz pomoc mieszkaniową. Dodatkowo stabilność pracy w Policji bywa kusząca w warunkach wzrostu bezrobocia. Sama Policja już od dość dawna zmaga się z brakami kadrowymi. W odpowiedzi organizowane są różne kampanie informujące o możliwości pracy w Policji. Wielu odbiorców takich przekazów zadaje później pytanie, jak dostać się do Policji. Nasz artykuł udziela wyczerpującej odpowiedzi na takie pytanie osoby wstępnie badającej możliwość pracy jako policjant lub policjantka. 

Jak dostać się do Policji: wymagania są jednoznaczne …

 

Ze względu na szczególny charakter pracy w Policji (jako funkcjonariusz), trzeba spodziewać się pewnych wymagań, które nie są standardem we wszystkich miejscach pracy. Przede wszystkim, kandydat do pracy w Policji jako osoba pełnoletnia powinien posiadać polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię oraz co najmniej średnie wykształcenie. Ponadto taka osoba nie może być pozbawiona praw publicznych i skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

Osoby zadające tytułowe pytanie (Jak dostać się do Policji?) powinny również wiedzieć, że wymagane jest posiadanie odpowiednich predyspozycji fizycznych oraz psychicznych, które zostaną sprawdzone na etapie rekrutacji (w ramach testu sprawnościowego oraz badania psychologicznego). Kandydat do pracy w Policji jako funkcjonariusz musi też dawać rękojmię zachowania tajemnicy służbowej. Mężczyźni aplikujący do Policji ponadto powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

Postępowanie rekrutacyjne do Policji jest wieloetapowe 

 

Zawiedzione mogą być osoby myślące, że ze względu na spore braki kadrowe postępowanie rekrutacyjne do Policji będzie łatwe, krótkie oraz szybkie. Wspomniane postępowanie składa się obecnie z następujących etapów: 

  • ocena dokumentów złożonych przez kandydata na funkcjonariusza (zazwyczaj w komendzie wojewódzkiej Policji lub jednej z komend miejskich albo powiatowych, o ile przyjmują one dokumenty kandydatów)
  • wypełnienie przez kandydata testu dotyczącego ogólnej wiedzy o zasadach funkcjonowania państwa i bezpieczeństwie publicznym (test składa się z 40 pytań)
  • przeprowadzenie oceny sprawności fizycznej (podczas pokonywania toru przeszkód)
  • badanie psychologiczne kandydata
  • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem 
  • ocena przez komisję lekarską zdolności fizycznych i psychicznych do pełnienia służby
  • wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego

Osoby pytające, jak dostać się do Policji powinny wiedzieć, że na ostateczną decyzję rekrutacyjną wpływa liczba punktów zdobyta w punktowanych etapach postępowania (test wiedzy, test sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna), a także wynik z etapów niepunktowanych (złożenie dokumentów, weryfikacja dokumentów, test psychologiczny i badanie przez komisję lekarską). 

Do komendy trzeba będzie dostarczyć nie tylko podanie 

 

Warto wspomnieć, że kandydat w składanym podaniu o przyjęcie do służby wymienia preferowaną komendę oraz ewentualnie pozostałe komendy, w których mógłby służyć. Na podstawie ogłoszeń o doborze ze stron www komend wojewódzkich można wywnioskować, gdzie jest najwięcej policyjnych wakatów. Warto sprawdzić takie informacje przed wypełnieniem podania o przyjęcie do służby. 

Poza wspomnianym podaniem, trzeba dostarczyć wypełniony kwestionariusz osobowy i posiadać kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności, a także oryginały tych dokumentów do wglądu. Szczególnie ważne mogą być informacje o posiadanym przez kandydata prawie jazdy (kategorii A, C, C+E), znajomości języków obcych na poziomie co najmniej B2 i certyfikaty potwierdzające umiejętności informatyczne. 

Praca w Policji dostępna również dla „niemundurowych”

 

Internauci pytający, jak dostać się do Policji powinni również mieć świadomość, że praca w tej służbie nie jest zarezerwowana jedynie dla funkcjonariuszy. Policja posiada duże zapotrzebowanie na pracowników cywilnych. Stanowią oni około 20% wszystkich pracowników Policji. Postępowanie rekrutacyjne na cywilne stanowiska w Policji o typowo urzędniczym charakterze przebiega według przepisów o służbie cywilnej. Informacje na temat dostępnych ofert pracy w służbie cywilnej można znaleźć na ogólnopolskiej stronie (nabory.kprm.gov.pl). Najmniej sformalizowane jest postępowanie rekrutacyjne dla pracowników fizycznych i wykonujących w Policji usługi typowo pomocnicze (np. mechaników oraz sprzątaczki).

Zobacz również

Niewywiązanie się z umowy: jak pomoże prawnik?
Niewywiązanie się z umowy: jak pomoże prawnik?
Niewywiązanie się z umowy często powoduje spore straty. Wyjaśniamy, jak w takiej sytuacji można domagać się rekompensaty od nierzetelnego kontrahenta.
Zalanie mieszkania - odszkodowanie będzie trudno uzyskać?
Zalanie mieszkania - odszkodowanie będzie trudno uzyskać?
Zalanie mieszkania, odszkodowanie - te słowa dość często przewijają się w wynikach wyszukiwania. Opisujemy kwestię wypłaty odszkodowania za zalany lokal.
Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty - co trzeba wiedzieć?
Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty - co trzeba wiedzieć?
Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty to temat, który wzbudza pewne zainteresowanie. Postanowiliśmy zatem dokładnie go opisać.