Szanowny Kliencie

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję

Jak wygląda procedura uprawomocnienia się wyroku?

Jak wygląda procedura uprawomocnienia się wyroku?

Po zakończeniu sprawy sądowej, wydaniu wyroku lub postanowienia, każda ze stron zastanawia się, kiedy orzeczenie będzie prawomocne. Jest to ważny moment, gdyż prawomocność orzeczenia sprawia, że jego treść staje się powszechnie obowiązującą, co oznacza, że prawomocny wyrok wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a niekiedy także inne osoby.
    
Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia (nie mylić z nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia jakim jest skarga kasacyjna). Nie tyczy się to tylko sytuacji, gdy strony wyczerpały już możliwość odwoływania się od wyroku sądu, ale także w sytuacji, gdyż żadna ze stron nie składa zażalenia bądź apelacji od orzeczenia Sądu I Instancji. W takiej sytuacji orzeczenie staje się prawomocne z chwilą upływu terminu na wniesienie środka zaskarżenia.

Jeżeli zaskarżeniu podlegało tylko część orzeczenia, to ta część, która nie została zaskarżona staje się prawomocna. Książkowym przykładem jest zaskarżenie części wyroku rozwodowego – jedna ze stron skarży wyrok w zakresie wysokości alimentów na małoletnie dziecko, co oznacza, że w części dotyczącej rozwiązania związku małżeńskiego wyrok jest prawomocny. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku zaskarżenia części wyroku karnego – jeżeli oskarżony został uznany winnym dokonania kilku czynów, a skarżymy tylko jeden czyn, to w zakresie pozostałych czynów wyrok jest prawomocny.

Aby uzyskać od sądu poświadczenie prawomocności orzeczenia należy złożyć wniosek do Sądu I Instancji bądź do Sądu II Instancji, jeżeli akta sprawy się tam znajdują. Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z poświadczeniem prawomocności w sprawach cywilnych podlega opłacie w wysokości 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron. Natomiast w sprawach karnych – 6 zł za każdą stronę wyroku.
 

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/X2CxUXFqKcM

Zobacz również

Zażalenie na postanowienie sądu – kiedy można składać?
Zażalenie na postanowienie sądu – kiedy można składać?
Zażalenie jest to środek odwoławczy, który ma na celu dokonanie kontroli prawidłowości wydanego orzeczenia przez dany sąd. Jednakże zażalenie nie przysługuje na każde postanowienie sądu, które nam się nie podoba. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wyraźnie wskazują, które orzeczenia Sądu mogą być zaskarżone.
Wpis konstytutywny a wpis deklaratoryjny
Wpis konstytutywny a wpis deklaratoryjny
Wyjaśnienie różnicy między wpisem konstytutywnym a wpisem deklaratoryjnym ma istotne znaczenie, gdyż każdy z wpisów wywołuje odmienne skutki prawne. O wpisach konstytutywnych i deklaratoryjnych mówi się najczęściej w kontekście zakładania spółek bądź dokonywania zmian we wpisach do KRSu. Rozróżnienie ww. wpisów jest niezwykle istotne dla osób zakładających spółki, gdyż od dokonanych wpisów nierzadko zależy możliwość prowadzenia spółki i zawierania umów z kontrahentami.
Rozwód – jak przebiega, na co się przygotować i ile kosztuje?
Rozwód – jak przebiega, na co się przygotować i ile kosztuje?
Na wstępnie należy zaznaczyć, że rozwód nigdy nie jest przyjemną sytuacją w życiu człowieka. W końcu spotykamy się w sądzie, po dwóch stronach sali sądowej z osobą, z którą wiązaliśmy plany na dalsze wspólne pożycie. Jednakże, oprócz emocjonalnego przygotowania, należy również przygotować się merytorycznie i finansowo. W zależności od wniosków pozwu rozwodowego, postępowanie sądowe może trwać krótko – np. jedną rozprawę bądź może ciągnąć się latami. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia, gdy małżonkowie wnoszę o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie.