Szanowny Kliencie

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję

Jak wygląda procedura uprawomocnienia się wyroku?

Jak wygląda procedura uprawomocnienia się wyroku?

Po zakończeniu sprawy sądowej, wydaniu wyroku lub postanowienia, każda ze stron zastanawia się, kiedy orzeczenie będzie prawomocne. Jest to ważny moment, gdyż prawomocność orzeczenia sprawia, że jego treść staje się powszechnie obowiązującą, co oznacza, że prawomocny wyrok wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a niekiedy także inne osoby.
    
Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia (nie mylić z nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia jakim jest skarga kasacyjna). Nie tyczy się to tylko sytuacji, gdy strony wyczerpały już możliwość odwoływania się od wyroku sądu, ale także w sytuacji, gdyż żadna ze stron nie składa zażalenia bądź apelacji od orzeczenia Sądu I Instancji. W takiej sytuacji orzeczenie staje się prawomocne z chwilą upływu terminu na wniesienie środka zaskarżenia.

Jeżeli zaskarżeniu podlegało tylko część orzeczenia, to ta część, która nie została zaskarżona staje się prawomocna. Książkowym przykładem jest zaskarżenie części wyroku rozwodowego – jedna ze stron skarży wyrok w zakresie wysokości alimentów na małoletnie dziecko, co oznacza, że w części dotyczącej rozwiązania związku małżeńskiego wyrok jest prawomocny. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku zaskarżenia części wyroku karnego – jeżeli oskarżony został uznany winnym dokonania kilku czynów, a skarżymy tylko jeden czyn, to w zakresie pozostałych czynów wyrok jest prawomocny.

Aby uzyskać od sądu poświadczenie prawomocności orzeczenia należy złożyć wniosek do Sądu I Instancji bądź do Sądu II Instancji, jeżeli akta sprawy się tam znajdują. Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z poświadczeniem prawomocności w sprawach cywilnych podlega opłacie w wysokości 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron. Natomiast w sprawach karnych – 6 zł za każdą stronę wyroku.
 

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/X2CxUXFqKcM

Zobacz również

Frankowicze w Warszawie - ile mogą wygrać z bankiem?
Frankowicze w Warszawie - ile mogą wygrać z bankiem?
W stolicy oraz pobliskich powiatach mieszka bardzo wielu frankowiczów. Wyjaśniamy, jak tacy frankowicze z Warszawy i okolic mogą zmniejszyć swoje zadłużenie.
Frankowicze Lublin - na wschodzie klienci też walczą z bankami
Frankowicze Lublin - na wschodzie klienci też walczą z bankami
Lublin to dziewiąte największe miasto w Polsce. Sprawdzamy, czy mieszka tam wielu frankowiczów.
Jak się zabezpieczyć w sporze z bankiem?
Jak się zabezpieczyć w sporze z bankiem?
Zabezpieczenie podczas sporu sądowego z bankiem jest bardzo ważne. Wyjaśniamy, jakie korzyści zapewnia takie rozwiązanie.