Szanowny Kliencie

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję

Nieuczciwy wykonawca mebli: jak sobie z nim poradzić?

Nieuczciwy wykonawca mebli: jak sobie z nim poradzić?

W przypadku umów o dzieło, nieuczciwość jednej ze stron umowy jest niestety dość częstym zjawiskiem. Przykładem może być sytuacja, w której nieuczciwy wykonawca mebli wykonał swoją pracę niestarannie lub w ogóle jej nie ukończył. Niektórzy rzemieślnicy (nie tylko ci wykonujący meble) niekiedy biorą na siebie zbyt dużo zamówień, co później przekłada się negatywnie na ich terminowość oraz jakość. Oczywiście, taka sytuacja nie powinna być akceptowana przez zamawiającego. Postanowiliśmy zatem wyjaśnić, jakie konsekwencje może ponieść nieuczciwy wykonawca mebli lub inny wykonawca dzieła, jeśli doszło do nieprawidłowości. Zasady związane z niewłaściwym wykonaniem umowy o dzieło są na tyle uniwersalne, że nasz artykuł może być przydatny również dla osób zamawiających zupełnie inne rzeczy niż meble. 

Przy umowie o dzieło liczy się tylko rezultat działania

 

Jeszcze przed udzieleniem odpowiedzi na tytułowe pytanie (Nieuczciwy wykonawca mebli: jak sobie z nim poradzić?), warto przypomnieć kilka podstawowych informacji na temat samej umowy o dzieło. Mianowicie, jest to umowa wzajemna, w ramach której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania wskazanego dzieła, a zamawiający do zapłaty całego wynagrodzenia (po wykonaniu dzieła). Nie ma żadnych wątpliwości, że umowa o dzieło jest tak zwaną umową rezultatu. W jej przypadku, kluczowe znaczenie ma bowiem dzieło odpowiadające wcześniejszemu zamówieniu. Staranne działanie z oczywistych względów nie jest istotne dla zamawiającego, które interesuje jedynie rezultat. 

Warto wspomnieć, że należyta staranność przy działaniu jest natomiast istotna w kontekście umowy zlecenia. W przypadku umów cywilnoprawnych, sam tytuł umowy nie przesądza o jej klasyfikacji (zobacz artykuł 65 paragraf 2 kodeksu cywilnego). Jeżeli chodzi o typowe umowy zawierane z wykonawcami (np. stolarzem lub krawcową), to nie ma jednak wątpliwości, że posiadają one charakter umowy o dzieło. Poniżej wyjaśniamy, jak nieuczciwy wykonawca umowy o dzieło (np. nieuczciwy wykonawca mebli) może zostać ukarany za swoje zaniedbania.   

Od umowy można odstąpić albo ją wypowiedzieć

 

Kodeks cywilny (KC) opisuje nie tylko najważniejsze cechy umowy o dzieło, ale również sposób w jaki można zareagować na nieuczciwość jej wykonawcy. Zgodnie z przepisami KC, osoba zamawiająca dzieło może wypowiedzieć umowę lub od niej odstąpić w następujących okolicznościach: 

  • jeśli wykonawca tak opóźnia się z rozpoczęciem prac, że ich ukończenie we wcześniej ustalonym terminie wydaje się nieprawdopodobne (w takiej sytuacji możliwe jest wypowiedzenie umowy bez dodatkowego terminu i jednocześnie przed czasem wyznaczonym na ukończenie dzieła)
  • jeżeli praca przebiega na tyle wolno, że jej terminowe zakończenie jest niemożliwe (w tym przypadku, umowę o dzieło również można wypowiedzieć bez okresu wypowiedzenia - jeszcze przed upływem ustalonego wcześniej terminu zakończenia dzieła) 
  • dzieło zostało wadliwie wykonane w części pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania do zmiany sposobu pracy i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, w którym nie była widoczna poprawa (zamiast odstąpienia od umowy, w takiej sytuacji istnieje też możliwość powierzenia dokończenia pracy innemu wykonawcy - na ryzyko i koszt niesolidnego fachowca)

 

Warto wiedzieć, że trzy powyższe przesłanki wypowiedzenia umowy i odstąpienia od umowy dotyczą również umów o prace budowlane. Umowa o prace budowlane jest bardziej zasadna niż zwykła umowa o dzieło, jeśli planowane prace mają złożony charakter i wymagają urzędowego pozwolenia. 

Kolejna, ważna uwaga dotyczy konsekwencji odstąpienia od umowy w trzeciej z powyżej wymienionych sytuacji, jeśli materiał został dostarczony przez zamawiającego. Jest to dość częsty przypadek, jeżeli chodzi o zamówienia związane z meblami.  Mianowicie, artykuł 636 paragraf 2 kodeksu cywilnego wskazuje, że w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania (dokończenia) dzieła innej osobie można żądać, aby nieuczciwy wykonawca mebli wydał pozostały materiał i rozpoczęte dzieło. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, nieuczciwy wykonawca mebli nie otrzyma żadnej zapłaty. Zamawiający może także odmówić przyjęcia dzieła z wadami istotnymi, co skutkuje brakiem zapłaty dla wykonawcy (zobacz np. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998 r. - sygn. akt I CKN 520/97). 

Nieuczciwy wykonawca mebli: prawnik nam pomoże

 

Powyższe zasady mogą wydawać się stosunkowo proste - nawet dla osób, które wcześniej nie interesowały się tematyką umów cywilnoprawnych. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że w praktyce dochodzenie roszczeń w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy o dzieło bywa dość skomplikowane. Często okazuje się bowiem, że nierzetelny fachowiec (np. nieuczciwy wykonawca mebli) kwestionuje wadliwość dzieła lub możliwość zerwania umowy. Właśnie dlatego w wielu sytuacjach skorzystanie z pomocy fachowca będzie niezbędne. Taki ekspert prawny (np. dobry prawnik Warszawa) pomoże również w wyegzekwowaniu zwrotu zaliczki, podwójnego zadatku (podwojonego na skutek niewykonania umowy) lub kary umownej.

Zobacz również

Jak wybrać najlepszy program do zarządzania kancelarią?
Jak wybrać najlepszy program do zarządzania kancelarią?
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wybrać najlepszy program do zarządzania kancelarią? W dobie cyfryzacji, odpowiednie oprogramowanie może znacząco ułatwić pracę, poprawić efektywność i zwiększyć produktywność. W tym artykule, zanurzymy się w świat technologii, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.
Dobry adwokat z Gdańska? Jak dokonać dobrego wyboru?
Dobry adwokat z Gdańska? Jak dokonać dobrego wyboru?
Gdańsk to miasto, w którym na każdym kroku można natknąć się na kancelarię adwokacką. Dlatego wybór odpowiedniego prawnika może być wyzwaniem. Kluczem jest zdobycie odpowiednich informacji i skupienie się na odpowiednich kryteriach wyboru. Sprawdź, jak wybrać odpowiedniego adwokata w Gdańsku.
Bezumowne korzystanie z gruntu a zasiedzenie - co warto wiedzieć?
Bezumowne korzystanie z gruntu a zasiedzenie - co warto wiedzieć?
Bezumowne korzystanie z gruntu a zasiedzenie - ten temat dość często przewija się w Internecie. Postanowiliśmy go więc nieco przybliżyć.