Szanowny Kliencie

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję

Polisolokaty: spór już powoli wygasa?

Polisolokaty: spór już powoli wygasa?

Przedstawiciele Rzecznika Finansowego niedawno zwrócili uwagę, że wielu posiadaczy polisolokat nie wniosło jeszcze pozwu sądowego. Może to dziwić, ponieważ orzecznictwo sądów obecnie jest zdecydowanie korzystne dla posiadaczy kłopotliwych ubezpieczeń inwestycyjnych. Możliwe, że wielu posiadaczy polisolokat po prostu obawia się sądowej konfrontacji albo już zaakceptowało poniesione straty. Takie podejście nie jest słuszne, ponieważ dobry ekspert może pomóc w odzyskaniu wszystkich wpłaconych środków. Warto pamiętać, że sądy coraz częściej orzekają o całkowitym unieważnieniu umowy dotyczącej polisolokaty (ze względu na poważne wady prawne takiego produktu finansowego). 

Ubezpieczycieli czeka jeszcze wiele sporów sądowych

 

Ostrożne szacunki wskazują, że dotychczas z oferty dotyczącej polisolokat skorzystało około 4 mln - 5 mln Polaków. Mówimy o ubezpieczeniach na życie i/lub dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Oczywiście, nie wszystkie takie produkty ubezpieczeniowe były w identyczny sposób niekorzystne dla konsumentów. Zdecydowaną większość z nich łączyła natomiast wspólna cecha. Chodzi o jedynie iluzoryczną ochronę ubezpieczeniową. W wielu przypadkach, ochrona związana z ubezpieczeniem na życie i dożycie pochłaniała tylko 1% składki wnoszonej przez klienta. Pozostałą część zainwestowano na rynku kapitałowym w sposób, który wielu osobom trudno było zrozumieć.  Przypuszczenia związane z dotychczasową liczbą pozwów i ogólną liczbą Polaków, którzy wybrali polisolokaty pozwalają sądzić, że ubezpieczycieli czeka jeszcze wiele sporów sądowych. Eksperci z kancelarii prawnej zwracają uwagę, że duża część powództw dotyczy kilku często występujących typów polisolokat (np. Libra, Lucro i Pareto). 

Unieważnienie umowy polisolokaty staje się normą

 

Do wytoczenia powództwa sądowego może zachęcać konsumentów nie tylko konkurencyjna oferta wielu specjalistów oferujących pomoc procesową. Spore znaczenie ma także fakt, że orzecznictwo sądowe wyraźnie sprzyja konsumentom, którzy wybrali kontrowersyjne produkty ubezpieczeniowo - inwestycyjne. Eksperci śledzący kolejne wyroki sądów zwracają uwagę, że coraz częstszym wariantem rozstrzygnięcia staje się całkowite unieważnienie umowy polisolokaty.  Podobnie jak w przypadku kredytów „frankowych”, sąd decyduje o takim unieważnieniu, jeśli klauzul naruszających interesy konsumenta (tzw. klauzul abuzywnych) nie można zastąpić innymi postanowieniami umowy (zapewniającymi możliwość jej dalszego wykonywania). Nieważność umowy polisolokaty jest korzystna, ponieważ zapewnia konsumentowi zwrot wszystkich wpłaconych środków wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Stanowi to różnicę względem wcześniejszych powództw, które często dotyczyły jedynie wygórowanych opłat likwidacyjnych pobieranych w razie szybkiej rezygnacji z polisolokaty.  W kontekście możliwości unieważnienia umowy polisolokaty, bardzo ważny okazał się między innymi Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2019 r. (sygn. akt V ACa 451/18). Wspomniane orzeczenie potwierdziło stwierdzoną przez sąd pierwszej instancji nieważność umowy grupowego ubezpieczenia na życie powiązanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (polisa Strategia Libra I). Sąd Najwyższy poprzez Postanowienie z dnia 21 maja 2020 r. (sygn. akt I CSK 772/19) odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej ubezpieczyciela do rozpoznania. Jak wskazują eksperci z kancelarii prawnej Warszawa, był to bardzo ważny sygnał dla sądów niższych instancji. 

Posiadacz polisolokaty płaci tylko po wygraniu sporu

 

Można przypuszczać, że część posiadaczy kłopotliwych polisolokat nie zdecydowała się jeszcze na wytoczenie powództwa ze względu na obawy dotyczące kosztów. Jest to nieuzasadnione, ponieważ obecnie prawdopodobieństwo przegrania sprawy sądowej jest już niskie. Co więcej, wiele dobrych kancelarii prawnych nie pobiera żadnych opłat wstępnych. To oznacza, że klient nie płaci między innymi za analizę swojej sytuacji prawnej oraz sporządzenie pozwu. Rozliczenie na zasadzie tzw. success fee następuje dopiero po prawomocnym i korzystnym dla konsumenta wyroku. 

Zobacz również

Frankowicze w Warszawie - ile mogą wygrać z bankiem?
Frankowicze w Warszawie - ile mogą wygrać z bankiem?
W stolicy oraz pobliskich powiatach mieszka bardzo wielu frankowiczów. Wyjaśniamy, jak tacy frankowicze z Warszawy i okolic mogą zmniejszyć swoje zadłużenie.
Frankowicze Lublin - na wschodzie klienci też walczą z bankami
Frankowicze Lublin - na wschodzie klienci też walczą z bankami
Lublin to dziewiąte największe miasto w Polsce. Sprawdzamy, czy mieszka tam wielu frankowiczów.
Jak się zabezpieczyć w sporze z bankiem?
Jak się zabezpieczyć w sporze z bankiem?
Zabezpieczenie podczas sporu sądowego z bankiem jest bardzo ważne. Wyjaśniamy, jakie korzyści zapewnia takie rozwiązanie.