Szanowny Kliencie

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję

Wpis konstytutywny a wpis deklaratoryjny

Wpis konstytutywny a wpis deklaratoryjny

Wyjaśnienie różnicy między wpisem konstytutywnym a wpisem deklaratoryjnym ma istotne znaczenie, gdyż każdy z wpisów wywołuje odmienne skutki prawne. O wpisach konstytutywnych i deklaratoryjnych mówi się najczęściej w kontekście zakładania spółek bądź dokonywania zmian we wpisach do KRSu. Rozróżnienie ww. wpisów jest niezwykle istotne dla osób zakładających spółki, gdyż od dokonanych wpisów nierzadko zależy możliwość prowadzenia spółki i zawierania umów z kontrahentami.

Wpis konstytutywny to taki wpis, który kształtuje prawo, tj. dopiero od momentu dokonania wpisu możliwe jest powoływanie się na dane prawo lub powstały podmiot. Wskazać należy, iż bez dokonanego wpisu – nowo powstałe prawo nie będzie obowiązywać, bowiem to wpis konstytutywny legalizuje jego istnienie.

Przykładami wpisów konstytutywnych do KRSu są m.in.: zakładanie spółki i jej likwidacja, zmiana umowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, obniżenie kapitału zakładowego spółki.

Natomiast wpis deklaratoryjny to taki wpis, który jedynie potwierdza istniejące już prawo, które do tego, by obowiązywać, nie wymaga wpisu. Wpis w takim przypadku ma jedynie charakter potwierdzający. Przy czym zaznaczyć należy, iż mimo wszystko jest to wpis konieczny, mimo że nie sam w sobie nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Przykładami wpisów deklaratoryjnych do KRSu są m.in.: zmiana członków zarządu spółki, zmiana adresu spółki (natomiast zmiana siedziby spółki to już wpis konstytutywny), zmiana danych adresowych członków zarządu, sprzedaż udziałów.
 

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/LxphooAHzvc

Zobacz również

Zażalenie na postanowienie sądu – kiedy można składać?
Zażalenie na postanowienie sądu – kiedy można składać?
Zażalenie jest to środek odwoławczy, który ma na celu dokonanie kontroli prawidłowości wydanego orzeczenia przez dany sąd. Jednakże zażalenie nie przysługuje na każde postanowienie sądu, które nam się nie podoba. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wyraźnie wskazują, które orzeczenia Sądu mogą być zaskarżone.
Jak wygląda procedura uprawomocnienia się wyroku?
Jak wygląda procedura uprawomocnienia się wyroku?
Po zakończeniu sprawy sądowej, wydaniu wyroku lub postanowienia, każda ze stron zastanawia się, kiedy orzeczenie będzie prawomocne. Jest to ważny moment, gdyż prawomocność orzeczenia sprawia, że jego treść staje się powszechnie obowiązującą, co oznacza, że prawomocny wyrok wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a niekiedy także inne osoby.
Rozwód – jak przebiega, na co się przygotować i ile kosztuje?
Rozwód – jak przebiega, na co się przygotować i ile kosztuje?
Na wstępnie należy zaznaczyć, że rozwód nigdy nie jest przyjemną sytuacją w życiu człowieka. W końcu spotykamy się w sądzie, po dwóch stronach sali sądowej z osobą, z którą wiązaliśmy plany na dalsze wspólne pożycie. Jednakże, oprócz emocjonalnego przygotowania, należy również przygotować się merytorycznie i finansowo. W zależności od wniosków pozwu rozwodowego, postępowanie sądowe może trwać krótko – np. jedną rozprawę bądź może ciągnąć się latami. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia, gdy małżonkowie wnoszę o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie.